Färjestadens Företagargrupp / Attraktiva Färjestaden

Attraktiva Färjestaden värnar om företagen i Färjestaden.

Vill du som företagare eller privatperson jobba för att Färjestaden så att det blir en attraktiv plats att bo i,

arbeta i, rekrytera till, investera i samt att besöka.

Bli medlem hos oss via denna länk: https://attraktivafarjestaden.se/medlemskap/

Med vänliga hälsningar

Styrelsen