Vi samverkar för att skapa ett ännu attraktivare Färjestaden.

Attraktiva Färjestaden är sedan 2007 en oberoende och ideell organisation som jobbar för att Färjestaden ska vara en attraktiv plats att bo i, arbeta i, rekrytera till, investera i samt att besöka. Det är vi som är Färjestadens Företagsgrupp.

Vårt syfte är att:

  • utveckla Färjestadens attraktivitet
  • verka för ökat samarbete mellan företag, föreningar, skola och organisationer
  • bidra till en försköning av miljön
  • vara drivande i processen mot ett skapande av centrum på orten
  • samverka i olika evenemang i Färjestaden som skapar glädje och gemenskap