Vald styrelse till 2023:

Följande personer är valda för 2023:
Ordförande: Ingela Fredriksson
Kassör: Ingela Fredriksson
Styrelseledamöter: Lotta Sjöberg, Camilla Calmius, Philip Andersson, Ida Norén
Suppleanter: Therese Wahlgren, Anders Leufven
Revisorer: Curt Tappert och Christer Johansson
Revisorsuppleanter: Fredrik Johansson, Erik Danielsson
Valberedning: Carina Sjöberg, Maria Löwmo