Vald styrelse till 2022:

Följande personer är valda för 2022:
Ordförande: 
Kassör: Ingela Fredriksson
Styrelseledamöter: Lotta Sjöberg, Jenny Thiman, Philip Andersson, Therese Wahlgren – Sundén, Ida Johansson
Suppleanter: Camilla Calmius, Anders Leufven
Revisorer: Curt Tappert och Christer Johansson
Revisorsuppleanter: Anders Eklöf och Bengt Carlsson
Valberedning: Carina Sjöberg